Changing Invoices. Changing payments.

Slovenská banková asociácia

PAY by square sa stal štandardom slovenských bánk pre kódovanie platobných údajov do QR kódov.

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov

INVOICE by square je podporovaný vedúcou profesijnou inštitúciou SKCÚ ako inovatívne riešenie v oblasti automatizácie spracovania fakturačných dát.

VISA
VISA Electron
MasterCard
Diners Club
Maestro
Discover

ADELANTE, s.r.o.,

Špitálska 10, Bratislava 811 01, Slovenská Republika, IČO.: 36 557 561, DIČ: 2021802651, IČ DPH: SK2021802651,
Registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka č. 68064/B.