Starter

Bezplatne

100 generovaní
kódov (faktúr)
za mesiac

čítanie 20 kódov
(faktúr)
za mesiac

Basic

6 EUR

mesačne
(cena s DPH)
 

400 generovaní
kódov / 0,015 EUR
za generovanie kódu

Wise

12 EUR

mesačne
(cena s DPH)
 

1000 generovaní
kódov / 0,012 EUR
za generovanie kódu

Business

24 EUR

mesačne
(cena s DPH)
 

4000 generovaní
kódov / 0,006 EUR
za generovanie kódu

Read

12 EUR

mesačne
(cena s DPH)
 

200 čítaní
kódov / 0,06 EUR
za čítanie kódu

Každý platený balík je možné zakúpiť aj ako kredit na 6 mesiacov jednorázovou platbou

Potrebujete viac generovaní/čítaní?
Kontaktuje nás prosím